Visioner og mål for klubben - revideret august 2011

GENEREL MÅLSÆTNING
GSK skal markere sig lokalt og medvirke til at udbrede kendskabet til svømning og klubbens aktiviteter. Klubben skal tilbyde svømning på alle niveauer.
Træningen skal tilrettelægges og gennemføres således, at
• medlemmer opnår tryghed og fornuftig omgang med vand
• sammenholdet prioriteres højt
• omfanget af sportsskader minimeres
Det skal være personligt udviklende at være svømmer, træner og leder i klubben.
Klubbens trænere skal årligt gennemføre en bassinprøve. Herudover skal klubbens trænere have den nødvendige uddannelse til at kunne varetage trænerhvervet.
Klubbens aktivitetsniveau skal opfyldes uden optagelse af lån.
Interesserede skal tilbydes officialsuddannelse, så GSK har de nødvendige officials til at kunne afholde/deltage i stævner.
GSK skal have frivillige ledere til de forskellige udvalg, og disse skal organiseres, så udnyttelsen og opgavefordelingen bliver optimal for såvel klub som den enkelte leder, ligesom administrationen i videst muligt omfang skal være effektiviseret.
Der skal være enkle, klare og entydige rammer for de enkelte udvalgs kompetence og ansvar.
Der skal være et konstruktivt samarbejde med GSK''''''''s Venner.
GSK skal arbejde på at fastholde et positivt samarbejde med Glostrup Fritidscenter, Glostrup Kommune, sponsorer, andre svømmeklubber samt øvrige klubber i Glostrup.
Klubben skal være repræsenteret, hvor indflydelse for klubben er vigtig. På regionalt og nationalt svømmeplan søges indflydelse via SRØ, Unionen og DGI i nævnte rækkefølge.
Have tilbud for Glostrup borgere i alle aldre.
 
VISION
Vi vil:
• have et levende og engageret klubliv
• dække Glostrup borgernes behov for svømmeundervisning
• være en attraktiv eliteklub med plads til kammeratskab og udvikling af talentet
• være velorganiseret, målrettet og socialt bevidst på alle niveauer
• have fagligt kompetente og velfungerende trænere og ledere
• være synlige og aktive i nærmiljøet
 
DELVISION - KONKURRENCE- OG TALENTAFDELING 
GSK skal være et attraktivt sted at dyrke svømning på eliteniveau såvel fagligt som socialt. GSK skal samtidig skabe et effektivt re-krutteringsgrundlag for elitesamarbejdet VAT af såvel svømmere som ledere.
Planlægningen skal tilpasses den enkelte svømmer dennes ambitioner og holdet.
Træningen skal tilrettelægges optimalt for den enkelte svømmer under hensyntagen til den enkeltes mål, alder, speciale, fysik, uddannelsessituation eller erhvervsarbejde. De bedste svømmere skal forberedes på mulig deltagelse i elitesvømning i VG17.
Trænerne skal have den nødvendige uddannelse såvel praktisk som teoretisk til at kunne varetage trænerhvervet.
Træning og deltagelse i stævner skal være en god oplevelse for såvel svømmere, trænere, holdledere og officials mv.
Svømmerne skal kunne udnytte deres sportslige talent og samtidig skal såvel svømmere, trænere og ledere kunne udvikles, som ”hele mennesker”.
Talentafdelingen skal fortrinsvis bygge på egne svømmere.
Talentafdelingen skal til stadighed arbejde på at fastholde et positivt samarbejde med andre klubber og klubbens interessenter.
Svømmere, som ikke længere har mulighed for at yde den nødvendige indsats eller overholde aftaler indgået med træneren, skal i enighed med træneren kunne tilbydes et fornuftigt alternativ.
GSK skal være sportslig ambitiøs og skal gennem sportslige resul-tater markere sig i lokalområdet enten selv eller gennem VG17.
Svømmerne skal have mulighed for opnåelse af kravtider til mesterskaber i discipliner, hvor de har styrken.
GSK skal give mulighed for at de svømmere, der har kravtider kan deltage i Svøm''''''''s og SRØ’s mesterskaber samt højt prioriterede stævner (planlægges ved sæsonstart).
GSK skal være kendt for at afvikle velfungerende stævner.
GSK skal hvert år afholde stævner i Glostrup, med deltagelse af andre klubber, hvor alle i Talentafdelingen får mulighed for at deltage.
Alle svømmere skal have tilbud om mindst 3 eksterne stævner pr. sæson.
 
DELVISION - SVØMMESKOLEN
Afdelingens primære mål er at tilbyde kvalificeret undervisning samt motionssvømning for flest mulige børn og voksne i Glostrup.
Undervisningens vision er i prioriteret rækkefølge at lære:
• børn og voksne at opnå tryghed ved vand
• svømmerne en eller flere af de fire svømmearter
• svømmerne at redde sig selv
 
Motionenssvømningens vision er,
• at tilbyde unge og voksne mulighed for at deltage i svømme-træning og svømmeaktiviteter baseret på den enkelte svøm-mers behov. 
Svømmeskolens visioner er herudover,
• at skabe et effektivt rekrutteringsgrundlag for Talentafdelingen af såvel svømmere som trænere
• at give mulighed for at svømmere og trænere kan udvikle kammeratskab og klubfølelse
• at kunne tilbyde tidligere konkurrencesvømmere relevante svømmeaktiviteter.
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram