Hvordan kan forældre blive involveret?

Det er en forudsætning for driften af konkurrenceafdelingen, at svømmernes forældre deltager som frivillige. Der er flere muligheder for at deltage, og man bestemmer selv omfanget. Man kan for eksempel deltage som
  • Holdleder
  • Official
  • Udvalg
  • GSKs Venner
Det er endvidere erfaringen, at det støtter konkurrencesvømmerens motivation og engagement, at en eller begge forældre deltager i svømmerens aktiviteter i klubben.

Holdleder
På hvert hold er der en holdleder, som typisk er forælder til en svømmer på holdet. Holdlederens rolle er at støtte træneren og svømmerne ved stævner, træningslejre og sociale arrangementer.

Der kan være flere forældre, der hjælper med posten som holdleder. Der skal dog udpeges en, som er ansvarlig. Det skyldes, at den ansvarlige holdleder deltager i svømmeudvalgets møder.

Forældre, der har lyst til at prøve kræfter med posten som holdleder eller assistere en fungerende holdleder, kan kontakte træneren eller holdlederen.

Official
For at svømmerne kan komme til stævner, har vi brug for forældrenes aktive hjælp og deltagelse som officals. Der er mange gode argumenter for at blive uddannet som official. Erfaringen er, at det faktisk er sjovt at være en del af stævnet som fx tidtager, bane-/vendedommer eller starter.

Samtidig gør man nytte, når man nu alligevel er i hallen. Det er vigtigt, at vi har officials nok på alle holdene.

Kontakt formanden, formand@gskswim.dk for at høre om mulighederne.
 
I konkurrenceafdelingen stiller klubben krav om, at mindst én forælder er uddannet official med modul 1 og modul 2.

Udvalg
Bestyrelsen har uddelegeret en stor del af sine (og klubbens) opgaver til en række udvalg. Der findes bl.a. udvalg for stævner, træningslejre,
hjemmeside, undervisning og sponsorer. I hvert udvalg er bestyrelsen typisk repræsenteret med 1-2 personer, men derudover deltager trænere og frivillige også i klubbens udvalg.
Forældre, der er interesserede i at tage del i klubbens arbejde, fx i udvalgene, kan henvende sig til bestyrelsen.

GSKs Venner
GSK’s venner er en støtteforening for Glostrup Svømmeklub. Der støttes både finansielt og med "et par ekstra hænder", når der er behov for det.

Hvis du vil vide mere om Vennerne, har lyst til at være med i Vennerne eller bare til at hjælpe lidt en gang i mellem er du velkommen til at

sende en mail: gskvenner@gskswim.dk

Medlemskab af foreningen koster blot 100,‐ pr. hustand. Tilmelding kan ske her på hjemmesiden under menupunktet Event.                                                                                                                                       

        

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram