Referat fra generalforsamling for Støtteforeningen Glostrup Svømme Klub’s Venner

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i Glostrup Fritidscenter.

1

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Michael Langkilde - blev valgt.

Valg af referent.

Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen - blev valgt.

2

Bestyrelsens beretning for 2017. Formanden fremlagde beretningen.

Set tilbage på 2017 har der ikke været problemer med bankforbindelsen takket være Bruno, som er vores kasserer. Ansøgninger og andet financielt bliver klaret, så hurtigt det er muligt.

Ansøgninger om tilskud kan søges via klubmodul. Bliver sendt til formanden, som godkender og videresender ansøgningen til Bruno, som udbetaler tilskuddet. Det er selvfølgelig stadigt muligt at maile/skrive/ringe for at få at vide, hvordan det gøres, når der skal søges om tilskud.

Det kan oplyses, at der ligger en ansøgningsblanket på Glostrup Svømme Klubs hjemmeside under Glostrups Svømme Klubs Venner, som kan bruges.

I 2017 blev der afholdt sommerstævne i juni måned. Det gik godt. Vennerne lavede morgenmad til officialls og holdledere. Der blev budt vand og guf rundt om bassinet i rigelige mængder.

2 dejlige dage i svømmeregi blev det til.

Det skal lige siges, at der om fredagen (16.6.) blev serveret ca. 200 grillede pølser med tilbehør til sultne svømmere og deres forældre i forbindelse med et nyt samarbejde med Vest Brøndby.

I 2017 blev Bruno igen "snuppet" som løbsansvarlig ved Glostrup Parkstatet. Dette ligger igen i Glostrup Svømme Klubs regi. Bruno laver dette i samarbejde med de helt store svømmere i GSK-regi. Vi håber dette arrangement er kommet i GSK-regi for at blive.

Den 26. august løb Chr. Borg Rundt af stablen. Vennerne var på allerede fra torsdag eftermiddag. Kran-Frede og jeg startede med 2 stk. 40 fods containere, 2 stk. Manitue. Der kom heldigvis hjælpere fra andre svømmeklubber samt en del fra Roskilde Fondens bag-stage, som kunne hjælpe.

Telte blev sat op, stole monteret - hu-hej- hvor det gik. Forplejningen fra Cafe K's side var unik.

Vi nåede langt torsdag, så vi skulle først mødes fredag kl. 07.00.

Frede og jeg kom med kranvogn, hvor der var læsset stillads på, som skulle bruges til deltagernes poser med tøj m.m.

I løbet af fredagen kom resten af Vennerne, som havde mulighed for at hjælpe.

Familien Ottosen kom heldigvis også - hvad skal Vennerne gøre uden hjælp af denne familie og ikke mindst familiens 2 STORE DRENGE. De ved, hvad der skal til - de ved hvad der skal gøres - og hvor!

Selve stævnet Chr.Borg Rundt gik rigtigt godt. Der var rigtigt mange tilskuere, solen var, hvor den skulle være - og ikke mindst - der var rigtigt mange svømmere (ca. 3.500), som var hovedpersonerne.

Der skal lyde en tak til Familien Ottosen, til familien Didriksen og til familien Kaae for deres store hjælp ved stævnet.

Håber vi ses i 2018.

Juletræsfesten den 25. november 2017 kørte lige efter bogen. Vi valgte igen i år at bestille alt, hvad vi skulle bruge fra Nemlig.com. Det er nemt, alt bliver leveret fredag eftermiddag.

Borde og stole blev sat op fredag. Træet hentet og alt var klart til om lørdagen.

Lørdag kl. 10.00 mødtes vi. Der blev dækket borde, træet blev pyntet færdigt, så det blev rigtigt pænt.

Herefter fordelte vi de æbleskiver, der skulle varmes. Vi mødtes igen kl. 14.00 og gjorde det sidste klart inden de forventningsfulde børn ankom.

Der var en god stemning, alle pladser var besat, så vi var mange til den årlige tradition.

Julemanden kom forbi - sang sammen børnene og delte godteposer og gaver ud.

Der var træner-nisser og det var også godt. De kender trods alt de yngste svømmere. Vi kan godt bruge mange flere træner-nisser i 2018.

Spille-nisse-julemor Helle ved flyglet/klaveret spillede så englene sang, og julemanden var helt tilfreds med juletræsfesten 2017.

Efter selve juletræsfesten blev der hurtigt ryddet op. Det var en dejlig dag for os alle.

Som det sidste arrangement i 2017, hvor Vennerne kunne hjælpe var adventstævnet den 3. december.

Venner klarede igen morgenmad til officials. Der blev serveret vand og "hygge" om bassinet.

Mindsanten kom julemanden også forbi her. Han er da bare alle vegne!

2017 har været et godt "Venne-år". Håber alle er med på et nyt i 2018.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til dem, som hjalp os på Vestervangskolen og i Fritidscentret med at få endnu et svømme-år til at gå godt.

3

Fremlæggelse af regnskab for 2017.

Fremlæggelse af budget for 2018.

Det var Kai Didriksen, som fremlagde regnskab 2017 og budget 2018 samt svarede på spørgsmål.

4

Fastsættelse af kontingent for 2018.

Det blev bemærket i forhold til kontingentindbetalinger, at det er en god ide at opfordre til, at "konkurrenceafdelingen's svømmere" er medlem af GSK's Venner, da det er disse svømmere, der får det største tilskud fra GSK's Venner.

Kontingentet fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand .

5

Behandling af indkomne forslag - ingen forslag er indkommet.

6

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for 2 år.

Karsten Nørskov - villig til genvalg - blev valgt.

Hanne Didriksen – villig til genvalg - blev valgt.

Herudover består bestyrelsen af:

Bruno Kaae.

Jan Larsen.

7

Valg af suppleant for 1 år:

Torben Nielsen – villig til genvalg - blev valgt.

8

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorer på valg er:

Kai Didriksen – villig til genvalg - blev valgt.

Michael Langkilde – villig til genvalg - blev valgt.

Revisorsuppleant på valg er:

Elise Brevald - villig til genvalg - blev valgt.

9

Eventuelt.

Som det er bekendt, fylder Glostrup Svømme Klub 50 år den 4. april 2018. Der bliver arrangeret jubilæumsfest på selve dagen. Der er nedsat en gruppe personer bestående af Glostrup Svømme Klub's æresmedlemmer og repræsentant fra Glostrup Svømme Klubs bestyrelse til at tage sig af arrangementet. Der er allerede mange tiltag igang, så det skal nok blive et godt arrangement.

Alle opfordres til at følge med på klubbens hjemmeside.