Referat fra generalforsamling for Støtteforeningen Glostrup Svømme Klub’s Venner
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 i Glostrup Fritidscenter.

1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Gregers Jungersen, som blev valgt.
Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen, som blev valgt.
 

2.

Bestyrelsens beretning for 2016.
Formand Karsten Nørskov stod for fremlæggelse af bestyrelsens beretning, hvor der blev nævnt følgende:
Set tilbage på år 2016 har den store udfordring været at få støtteforeningens nye bankforbindelse – Danske Bank – til at virke. Det var en meget svær opgave, men nu er den løst. Kasserer Bruno gav ikke op. Der var mange forskellige blanketter, der skulle underskrives i forskellige tempi, så Bruno kom på besøg hos alle bestyrelsesmedlemmer flere gange i løbet af første halvdel af 2016, da alle blanketter skulle underskrives af hele bestyrelsen.
Da alt var faldet på plads kunne udlæg refunderes og ansøgninger for flere år blev udbetalt.
Det er muligt at maile, skrive eller ringe for at få at vide, hvordan en svømmer søger om tilskud fra Vennerne. Der ligger ansøgningsblanket under Vennerne på svømmeklubbens hjemmeside.
Sommerstævnet den 13. juni 2016 forløb som sædvanligt godt. Vennerne stod for morgenmad til officials og holdledere samt vand og guf til officials rundt om bassinet, så det blev en god dag i svømmeklubben.
I 2016 blev Bruno snuppet igen til at være løbsansvarlig ved Glostrup Parkstafet, som igen ligger i GSK-regi, og opgaven blev løst så godt, at han igen i 2017 med hjælp fra de helt store svømmere fra GSK skal stå for Parkstafetten. Arrangementet i 2016 var så stor en succes, at den er kommet for at blive i GSK-regi. I 2016 fyldte Glostrup 825 år. Dette blev også fejret i forbindelse med Parkstafetten.
Lørdag den 27. august 2016 løb Chr. Borg Rundt af stablen. Vennerne var allerede med fra torsdag eftermiddag. Kran-Frede og jeg startede her med at tømme 2 stk. 40 fods containere. 2 stk. Manitue kom også her. Herudover kom hjælpere fra andre svømmeklubber samt en del fra Roskilde Fondens bag-stage gruppe. Så gik det løs – telte op, borde og bænke monteret – hu-hej, hvor det gik. Vi nåede langt om torsdagen, så vi aftalte først at mødes fredag kl. 7.00.
Frede og jeg kom med kranvogn og stillads m.m. I løbet af fredagen kom resten af Vennerne, som havde mulighed for det. Herudover kom familien Ottosen – uden deres hjælp ville vi være på den. De 2 ”drenge” kan få noget fra hænderne.
Belønning for arbejdsindsatsen var forplejning fra Cafe K, og den var heldigvis helt i top.
Stævnet gik godt og flot, og der var ”vildt” mange svømmere (mere end 3.000). Der var heldigvis også mange tilskuere mødt op, så det var en god oplevelse.
Efter stævnet stod den på nedtagning af det hele.
Tak til fam. Ottosen, drengenes indsats er dejlig at have med, håber vi ser dem i 2017 også.
Som noget nyt blev Vennerne spurgt, om vi havde mod på at lave ca. 100 store sandwichboller til et sprintstævne den 11. september 2016. Det var Camilla fra hovedbestyrelsen, som stod for stævnet. Vennerne sagde ja. Hanne og Kai, Marianne og jeg fremstillede sandwichene, og de blev afleveret, så de var klar, når stævnet var slut. Efterfølgende har vi fået at vide, at sandwichene gjorde stor lykke.
Dejligt at Hanne og Kai havde en ledig stund til at hjælpe.
Vennernes juletræsfest blev afholdt lørdag den 26. november 2016. Arrangementet kørte lige efter bogen.
Vi valgte at bestille varer fra Nemlig.com, for det er nemt og varerne blev leveret fredag eftermiddag. Borde og stole blev sat op, træet hentet så alt var klart til om lørdagen. Vi mødtes kl. 8.00 om lørdagen. Bordene blev dækket, træet blev pyntet og æbleskiverne som skulle varmes blev fordelt, så alle kunne havde nogle med hjem og varme. Vi mødtes igen kl. 14.00 for at gøre det sidste klar.
Det var en dejlig juletræsfest, hvor mange trænernisser var med til at hjælpe julemanden.
Julespillemor Helle kom med et par dejlige piger, som også hjalp julemanden, så han var meget tilfreds.
Efter festen blev Musisk Sal ryddet igen. Det var en dejlig dag for os alle.
Som noget af det sidste i 2016 var der lige et adventsstævne den 4. december.
Fra Vennernes side skulle der klares morgenmad til officials og holdledere, samt vand og hygge rundt om bassinet og minsandten om ikke julemanden kom forbi her også. Alt i alt har det været et godt ”venne-år”. Håber alle er med på et nyt år i 2017.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til dem som hjalp os på Vestervangskolen og i Fritidscentret med at få endnu et svømme-år til at gå.
Herefter blev beretningen godkendt.

3.

Fremlæggelse af regnskab for 2016.
Bruno fremlagde regnskabet. Gennemgik posterne og forklarede, at der ved overgangen til Danske Bank har været ekstra gebyrer.
Herudover blev det begrundet, at der har været en stor udgift vedrørende tilskud til svømmere i 2016. Dette da der har været store problemer med at få bankforbindelsen til at fungere, så tilskudsudbetalingerne vedrører både 2014, 2015 og 2016.
Der blev stillet spørgsmål om det er hensigtsmæssigt, at dankortbeholdningen er så stor, som den er. Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge, om der er muligheder for andet, der kan give renter/afkast.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Budgettet for 2017 blev fremlagt og gennemgået. Blev herefter godkendt.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2017.
Fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand.
Blev godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg for 2 år:
Bruno Kaae – villig til genvalg – blev genvalgt
Jan Larsen – villig til genvalg – blev genvalgt
Herudover består bestyrelsen af:
Karsten Nørskov
Hanne Didriksen

7.

Valg af suppleant for 1 år:
Torben Nielsen – villig til genvalg – blev genvalgt

8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer på valg er:
Kai Didriksen – villig til genvalg – blev genvalgt
Michael Langkilde – villig til genvalg – blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
På valg er:
Elise Brevald – villig til genvalg – blev genvalgt.

9.

Evt.
Tak til Gregers for god styring af generalforsamlingen.