Klubmodul henter siden
Aspirant sommer 2020
Kære svømmere og forældre


Vi vurderer, at jeres barn har talent for svømning, og vi vil derfor gerne tilbyde et aspirantforløb.
I Glostrup Svømmeklub har vi mange undervisningshold, for dem som vil lære at svømme eller bare blive endnu bedre. En anden afdeling i Svømmeklubben er konkurrenceafdelingen, hvor op imod 50 svømmere fra 7-8 års-alderen svømmetræner for at konkurrere mod andre ved et antal stævner henover året. Det konkurrencehold, hvor de yngste svømmere findes, hedder Talent 3 og træner 2-3 gange om ugen.
Overgangen fra undervisningshold til konkurrencehold sker gennem et aspirantforløb. I løbet af aspirantforløbet kan det afklares, om banet har de færdigheder og den lyst der skal til for at udøve konkurrencesvømning.


aspirantforløbet er for børn med særlige svømmetalenter og er en mulighed for at bygge videre på det, der læres på undervisningsholdene. Tilbuddet gives til børn, som efter trænernes vurdering har talent og ret alder til at blive optaget i konkurrenceafdelingen.


Denne sommer gennemføres aspirantforløbet ved, at de udvalgte svømmere får lov til at træne med på vores talent 3 i uge 33, 34 og 35.


talent 3’s træningstider er:
Mandag kl. 16.40-18.00 (dog kun hver anden uge)
Onsdag kl. 17.10-18.30
Søndag kl. 17.20-18.20


Det er vigtigt at børnene under forløbet så vidt muligt deltager i alle træningspas .


Når aspirantforløbet er overstået, vil trænerne vurdere, om jeres barn skal tilbydes en fast plads på Talent 3. Såfremt trænerne på dette tidspunkt mod forventning konkluderer, at jeres barn endnu ikke er klar til fast at træne med talent 3 – eller hvis barnet ikke selv har lyst – fortsætter barnet blot på det undervisningshold, som barnet allerede er tilmeldt (undervisningsholdene starter efter planen op i uge 36).


prisen for deltagelse i forløbet er: 200 kr. Vi håber, at I har fået lyst til at deltage i GSK’s aspirantforløb. Tilmelding skal ske senest den 12. juli 2020 under arrangementer på:
http://www.gskswim.dk/cms/eventoverview.aspx.


Eventuelle spørgsmål kan stilles til trænerne på Talent 3 (Victor: Victor@vikkelsoe.org / 26356840). I kan finde flere informationer om konkurrenceafdelingen i afdelingens folder, der kan downloades på gsk’s hjemmeside.


Med venlig hilsen


Amalie og Victor
Tilmeldte
5 /15
Tilmeldingsfrist
16.08.2020
Tidspunkt
12.08.2020 kl. 16.30 - 30.08.2020 kl. 19.30
Sted
Pris
200,00 kr.